Genealogia logo motto

"CHCĄC MIEĆ PRZYSZŁOŚĆ, NALEŻY MIEĆ PRZESZŁOŚĆ"

Cyprian Kamil Norwid

ODSZUKAJ SWOICH PRZODKÓW

Genealogia logo motto

ODSZUKAJ SWOICH PRZODKÓW

ODKRYJ HISTORIĘ SWOJEJ RODZINY

Dlaczego warto znać przodków i przeszłość swojej rodziny? Jakie z tego tytułu płyną korzyści?

Podobne pytania mogą zadawać osoby stykające się z pojęciem „genealogia". Terminem, który, należąc do nauk pomocniczych historii, może wywoływać różne skojarzenia. Dla niektórych będą to drzewa genealogiczne, dla innych próby odnalezienia szlacheckich korzeni i herbów, ktoś wspomni o powstańczej legendzie... Znajomość własnych korzeni może być pożyteczna z wielu powodów.

Należą do nich m.in.:

 • zwiększenie poczucia samoświadomości;
 • ocieplenie wizerunku nauk historycznych;
 • poznanie rodzinnych tajemnic, obalenie mitów;
 • zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne występujące w rodzinie;
 • zwykła ludzka ciekawość.

Bez znajomości historii własnej rodziny można żyć, ale pozbawimy się możliwości głębszego poznania samego siebie. Nasza ziemska obecność ma jakieś historyczne podłoże. Dlaczego nie mielibyśmy nic o nim wiedzieć?

Poszukiwania genealogiczne  można  prowadzić na  różne sposoby. Niektórym wystarczy poprzestanie na niesprawdzonych informacjach, legendach i hipotezach uznanych za fakty historyczne. Jako historyk cenię sobie naukowe podejście do tematu, bazowanie na źródłach i nieubarwianie przeszłości.

ODSZUKAJ SWOICH PRZODKÓW

Genealogia

CZYM JEST GENEALOGIA?

M. Nowaczyk, w książce Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, w sposób bardzo szczegółowy wyjaśnia znaczenie słowa „genealogia". Zdaniem autorki:

[...] genealogia jest opisem pokrewieństwa, powinowactwa oraz dokumentacją dat wydarzeń życiowych. W potocznym rozumieniu genealogia coraz częściej oznacza historię rodziny, jest rusztowaniem, które pomaga ukazać całe bogactwo historii naszej rodziny, dodając dane o przynależności klasowej lub stanowej, majątku, zawodach i wyznaniu przodków. W ten sposób formalne pojęcie genealogii zazębia się o pojęcie historii rodzinnej, w której życiorysy członków rodu są opisane na osnowie genealogii w kontekście historycznym, społecznym oraz geograficznym. Na historię rodzinną składają się informacje na temat pochodzenia społecznego, majątku, emigracji, służby wojskowej, wykształcenia, pracy zawodowej oraz innych danych o członkach rodziny. Próbujemy określić ich środowisko kulturowe, historyczne i geograficzne1.

Chcąc przybliżyć znaczenie genealogii, możemy posłużyć się pozycją Nauki pomocnicze historii J. Szymańskiego, w której czytamy:

Istotnym elementem kształtującym społeczeństwo, determinującym tworzenie się zarówno jego struktur, jak przede wszystkim grup społecznych, są związki wypływające z pokrewieństwa. Współczesna historiografia zwykła szukać przyczyn tworzenia się owych grup przede wszystkim w uwarunkowaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, które bez wątpienia są ważkie. Ale związki wynikające z pokrewieństwa naturalnego lub konwencjonalnego, opartego na kryteriach prawnoobyczajowych, okazują się być bez porównania trwalsze i silniejsze w określonych rzecz jasna warunkach historycznych. Badając te właśnie związki, można dokonywać nie tylko klasyfikacji poszczególnych jednostek, ale przede wszystkim anonimowego najczęściej społeczeństwa. Ten ostatni aspekt badań ma znaczenie nie tylko dla okresów dziejów, dla których źródła przynoszą zbyt skąpe wiadomości o poszczególnych jednostkach, a więc szczególnie dla mediewistyki, ale również dla okresów, dla których dokumentacja jednostkowa jest nawet niezwykle drobiazgowa. Wynika to z faktu, iż na tok dziejów ma wpływ nie tyle indywidualna działalność człowieka, ile jego działalność w ramach społeczeństwa2.

 1. M. Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2005, s. 32-33.
 2. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 73.

ODSZUKAJ SWOICH PRZODKÓW

OFERTA

Efekt poszukiwań genealogicznych obarczony jest ryzykiem. Opracowana historia rodziny powinna opierać się na źródłach historycznych, do których trzeba dotrzeć. Czasami może to być trudne (np. brak informacji o kierunkach migracji przodków), czy wręcz niemożliwe (niezachowane dokumenty metrykalne itp.). Doświadczony badacz może polegać na intuicji, dzięki której spróbuje odnaleźć właściwe materiały.

Każde zlecenie genealogiczne  chciałbym  traktować indywidualnie jako niepowtarzalne wyzwanie. Współpraca mogłaby przebiegać w następujący sposób:

 • przed rozpoczęciem pracy proszę potencjalnego Klienta o podanie pomocnych danych oraz przedstawienie oczekiwań;
 • po przeprowadzeniu rozeznania, informuję o decyzji dotyczącej przyjęcia zlecenia i proponowanej cenie za wykonanie usługi;
 • możemy ustalić graniczną kwotę itp. szczegóły;
 • forma współpracy do uzgodnienia.

Zależy mi aby praca została wykonana rzetelnie, z zachowaniem naukowych standardów i aby Klient był zadowolony. Zdaję sobie sprawę, że tematyka dotyczy strefy bardzo osobistej, dlatego ważne jest zbudowanie poczucia zaufania. Obszar poszukiwań genealogicznych chciałbym zawęzić głównie do Wielkopolski i Kujaw, jak również Śląska, Pomorza i Ziemi Lubuskiej.

ODSZUKAJ SWOICH PRZODKÓW

O MNIE

Jestem absolwentem kierunku historia (specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po wielu latach pasjonowania się genealogią chciałby pomóc innym w poznaniu rodzinnej historii. Jako wolontariusz programu „Poznan Project" przyczyniłem się do wprowadzenia do bazy danych ponad 10 000 wpisów dotyczących zawartych małżeństw.

KONTAKT

Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Istnieje również możliwość skorzystania z załączonego formularza. Możemy poprzestać wyłącznie na współpracy korespondencyjnej, ale jestem również otwarty na osobiste spotkanie. Serdecznie zapraszam!

POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE

Maciej Knychała

 • +48 727 477 336
 • bpg2@wp.pl

Copyright © 2021 All Rights Reserved | Design by AiO | Polityka prywatności